Luật Thiên Ưng

Luật sư đánh giá chứng cứ và xây dựng bài phát biểu luận cứ bào chữa để đương sự tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong phiên xét xử vụ án hình sự/dân sự tại Tòa án Nhân dân

Giới thiệu khái quát về dịch vụ Luật sư đánh giá chứng cứ và xây dựng bài phát biểu luận cứ bào chữa để đương sự tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong phiên xét xử vụ án hình sự tại Tòa án Nhân dân 

 • Căn cứ Điều 86 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định: "Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án".

 • Căn cứ Điều 94 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định nguồn chứng cứ như sau: 

"1. Chứng cứ được thu thập, xác định từ các nguồn:

a) Vật chứng;

b) Lời khai, lời trình bày;

c) Dữ liệu điện tử;

d) Kết luận giám định, định giá tài sản;

đ) Biên bản trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;

e) Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác;

g) Các tài liệu, đồ vật khác".

 • Căn cứ Điều 16 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về quyền tự bào chữa của người bị buộc tội như sau:

"Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện đầy đủ quyền bào chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của Bộ luật này".

 • Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 61 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về quyền của bị cáo như sau:

"g) Tự bào chữa, nhờ người bào chữa;"

 • Căn cứ khoản 2 Điều 320 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về trình tự phát biểu khi tranh luận như sau:

"1. Sau khi kết thúc việc xét hỏi, Kiểm sát viên trình bày luận tội; nếu thấy không có căn cứ để kết tội thì rút toàn bộ quyết định truy tố và đề nghị Tòa án tuyên bố bị cáo không có tội.

2. Bị cáo trình bày lời bào chữa; người bào chữa trình bày lời bào chữa cho bị cáo; bị cáo, người đại diện của bị cáo có quyền bổ sung ý kiến bào chữa.

3. Bị hại, đương sự, người đại diện của họ trình bày ý kiến để bảo vệ quyền và lợi ích của mình; nếu có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ thì người này có quyền trình bày, bổ sung ý kiến.

4. Trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì bị hại hoặc người đại diện của họ trình bày, bổ sung ý kiến sau khi Kiểm sát viên trình bày luận tội."

 • Căn cứ khoản 2 Điều 322 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về tranh luận tại phiên tòa như sau:

"1. Bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ, tài liệu và lập luận của mình để đối đáp với Kiểm sát viên về những chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định vô tội; tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; nhân thân và vai trò của bị cáo trong vụ án; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức hình phạt; trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp; nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án.

Bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác có quyền đưa ra đề nghị của mình". 

Lợi ích khi Khách hàng lựa chọn dịch vụ Luật sư đánh giá chứng cứ và xây dựng bài phát biểu luận cứ bào chữa để đương sự tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong phiên xét xử vụ án hình sự/dân sự tại Tòa án Nhân dân 

 • Được các luật sư có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm hỗ trợ, tư vấn (Luật sư từ 10-15 năm kinh nghiệm đánh giá, tư vấn, kiểm duyệt) và được hỗ trợ liên tục trong quá trình tư vấn, sử dụng dịch vụ (trao đổi trực tiếp qua điện thoại, email để hỗ trợ, cập nhật thông tin vụ việc nhằm đảm bảo nội dung tư vấn nhanh và hiệu quả nhất theo quy định pháp luật);

 • Tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí để Luật sư bào chữa tại phiên tòa mà vẫn đảm bảo tối đa các quyền lợi. 

 • Xóa bỏ sự lo lắng và gia tăng niềm tin cho khách hàng khi tham gia xét xử vụ án hình sự.

Nội dung dịch vụ Luật sư đánh giá chứng cứ và xây dựng bài phát biểu luận cứ bào chữa để đương sự tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong phiên xét xử vụ án hình sự/dân sự tại Tòa án Nhân dân

 • Cung cấp nguyên tắc, phương pháp đánh giá chứng cứ khoa học, khách quan cho vụ việc của khách hàng

 • Đánh giá tính chất pháp lý, hợp pháp của chứng cứ cho Khách hàng

 • Hướng dẫn khách hàng tự thu thập tài liệu, chứng cứ cho vụ việc của khách hàng

 • Sắp xếp hệ thống tài liệu chứng cứ, đánh giá điểm thuận lợi, bất lợi của tài liệu chứng cứ

 • Tư vấn cách sử dụng tài liệu chứng cứ để bào chữa vụ án hình sự

 • Xây dựng bài phát biểu luận cứ bào chữa để đương sự tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong phiên xét xử vụ án hình sự tại Tòa án Nhân dân

 • Hỗ trợ tư vấn cho khách hàng xử lý các tình huống khi phiên xét xử hình sự diễn ra.

 • Hỗ trợ xây dựng đơn kháng cáo miễn phí (nếu khách hàng có yêu cầu).

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu Luật sư đánh giá chứng cứ và xây dựng bài phát biểu luận cứ bào chữa để đương sự tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong phiên xét xử vụ án hình sự tại Tòa án Nhân dân

Bước 1: Dùng điện thoại, gọi đến số điện thoại 1900.252501
(Ngoài giờ làm việc, Khách hàng liên hệ số điện thoại 087.9766697 để được Luật sư/chuyên gia tư vấn trực tiếp)

Bước 2: Nghe lời chào từ hệ thống và chọn lựa lĩnh vực cần tư vấn

Bước 3: Bấm phím 2 để được tư vấn pháp lý.

Bước 4: Trình bày câu hỏi theo hướng dẫn của tổng đài viên 

Quy trình tiếp nhận thông tin: Chuyên viên pháp lý ghi nhận thông tin, nội dung yêu cầu tư vấn pháp lý của khách hàng theo mẫu và mời khách hàng đến trụ sở Văn phòng  Luật Thiên Ưng để tiến hành tư vấn và giải quyết yêu cầu pháp lý.
Quy trình giải quyết yêu cầu pháp lý:

 • Dịch vụ luật sư tư vấn trực tiếp:

Trên cơ sở nội dung yêu cầu tư vấn do chuyên viên pháp lý ghi nhận từ khách hàng thì Luật sư sẽ nghiên cứu vụ việc và tiến hành tư vấn, trả lời các thắc mắc cho khách hàng tại trụ sở Văn phòng Luật Thiên Ưng hoặc qua kênh chat video.

 • Dịch vụ Luật sư theo yêu cầu khác:

(i) Trên cơ sở nội dung yêu cầu tư vấn do chuyên viên pháp lý ghi nhận từ khách hàng thì Luật sư sẽ nghiên cứu vụ việc và tiến hành tư vấn, trả lời các thắc mắc cho khách hàng tại trụ sở Văn phòng  Luật Thiên Ưng.

(ii) Khách hàng ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, giấy ủy quyền, Đơn mời luật sư....... với Văn phòng Luật sư Thiên Ưng.

(iii) Khách hàng cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc cho Luật sư và Luật sư lập phiếu tiếp nhận tài liệu, chứng cứ theo mẫu khi nhận các tài liệu, chứng cứ do khách hàng cung cấp.

(iv) Tiến hành giải quyết yêu cầu pháp lý của khách hàng theo quy trình, quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hành chính....và các quy trình giải quyết khác theo quy định của pháp luật tùy theo nội dung yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Bài viết liên quan

Top Luật sư theo yêu cầu