Luật Thiên Ưng

Luật sư đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế

Giới thiệu khái quát dịch vụ Luật sư đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế

 • Căn cứ Điều 134, Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

"Điều 134. Đại diện

1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.

3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

Điều 135. Căn cứ xác lập quyền đại diện

Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (sau đây gọi là đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đại diện theo pháp luật)".

 • Quyền và nghĩa vụ của luật sư khi thực hiện hoạt động đại diện ngoài tố tụng

Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công việc ủy quyền.

Chủ động thực hiện việc trợ giúp pháp lý trong phạm vi ủy quyền, được hưởng thù lao ủy quyền theo thỏa thuận và được thanh toán chi phí hợp lý.

Bảo quản, giữ gìn tài liệu được giao, giữ bí mật các thông tin từ công việc được ủy quyền.

Thực hiện công việc được ủy quyền một cách tốt nhất và thường xuyên thông báo với bên ủy quyền.

Bồi thường thiệt hại do lỗi trong quá trình đại diện ngoài tố tụng (nếu có).

Báo cho bên thứ ba về thời gian và phạm vi được ủy quyền.

Lợi ích khi Khách hàng khi lựa chọn dịch vụ Luật sư đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế

 • Được các luật sư, luật gia có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm hỗ trợ, tư vấn. 

 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế

 • Giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian đi lại, chi phí và công sức mà vẫn được giải quyết một cách nhanh chóng, chính xác, đảm bảo tối đa các quyền lợi.

Nội dung dịch vụ Luật sư đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế

 • Tiếp nhận vụ việc, yêu cầu pháp lý của khách hàng;

 • Đánh giá pháp lý, thu thập căn cứ cho yêu cầu của khách hàng;

 • Tư vấn mục tiêu, định hướng giải quyết vụ việc cho khách hàng;

 • Thay mặt quý khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền: làm việc với  cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế để bảo vệ quyền, lợi ích cho Khách hàng;

 • Thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước;

 • Đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;

 • Đại diện tiến hành các thủ tục thương lượng, hòa giải, giải quyết các tranh chấp;

 • Các hoạt động đại diện ngoài tố tụng khác của luật sư.

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu Luật sư đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế

Bước 1: Dùng điện thoại, gọi đến số điện thoại 1900.252501
(Ngoài giờ hành chính, Khách hàng liên hệ số điện thoại 087.9766697 để được Luật sư/chuyên gia tư vấn trực tiếp)

Bước 2: Nghe lời chào từ hệ thống và chọn lựa lĩnh vực cần tư vấn

Bước 3: Bấm phím 2 để được tư vấn pháp lý.

Bước 4: Trình bày câu hỏi theo hướng dẫn của tổng đài viên 

Quy trình tiếp nhận thông tin: Chuyên viên pháp lý ghi nhận thông tin, nội dung yêu cầu tư vấn pháp lý của khách hàng theo mẫu và mời khách hàng đến trụ sở Văn phòng  Luật Thiên Ưng để tiến hành tư vấn và giải quyết yêu cầu pháp lý.

Quy trình giải quyết yêu cầu pháp lý:

 • Dịch vụ luật sư tư vấn trực tiếp:

Trên cơ sở nội dung yêu cầu tư vấn do chuyên viên pháp lý ghi nhận từ khách hàng thì Luật sư sẽ nghiên cứu vụ việc và tiến hành tư vấn, trả lời các thắc mắc cho khách hàng tại trụ sở Văn phòng Luật Thiên Ưng hoặc qua kênh chat video.

 • Dịch vụ Luật sư theo yêu cầu khác:

(i) Trên cơ sở nội dung yêu cầu tư vấn do chuyên viên pháp lý ghi nhận từ khách hàng thì Luật sư sẽ nghiên cứu vụ việc và tiến hành tư vấn, trả lời các thắc mắc cho khách hàng tại trụ sở Văn phòng  Luật Thiên Ưng.
(ii) Khách hàng ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, giấy ủy quyền, Đơn mời luật sư....... với Văn phòng Luật sư Thiên Ưng.
(iii) Khách hàng cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc cho Luật sư và Luật sư lập phiếu tiếp nhận tài liệu, chứng cứ theo mẫu khi nhận các tài liệu, chứng cứ do khách hàng cung cấp.
(iv) Tiến hành giải quyết yêu cầu pháp lý của khách hàng theo quy trình, quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hành chính....và các quy trình giải quyết khác theo quy định của pháp luật tùy theo nội dung yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Bài viết liên quan

Top Luật sư theo yêu cầu