Luật Thiên Ưng

Luật sư đại diện khách hàng tham gia thương lượng, soạn thảo hợp đồng trong các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư, ly hôn, đất đai – bất động sản, lao động, sở hữu trí tuệ

Giới thiệu khái quát về dịch vụ Luật sư đại diện khách hàng tham gia thương lượng, soạn thảo hợp đồng trong các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư, ly hôn, đất đai – bất động sản, lao động, sở hữu trí tuệ

 • Căn cứ Điều 134, Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

"Điều 134. Đại diện

1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.

3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

Điều 135. Căn cứ xác lập quyền đại diện

Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (sau đây gọi là đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đại diện theo pháp luật)".

 • Căn cứ Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

"Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự".

Lợi ích khi Khách hàng lựa chọn dịch vụ Luật sư đại diện khách hàng tham gia thương lượng, soạn thảo hợp đồng trong các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư, ly hôn, đất đai – bất động sản, lao động, sở hữu trí tuệ

 • Việc đàm phán hợp đồng đòi hỏi nhiều năng lực khác nhau của người tham gia đàm phán như tư chất, uy tín cá nhân, sự hiểu biết, lòng tự tin và đặc biệt yếu tố pháp lý trong quá trình chuẩn bị kế hoạch đàm phán và vận dụng khéo léo các chiến thuật đàm phán, biết cách vô hiệu hóa các chiến thuật của đối phương.

 • Loại trừ rủi ro pháp lý không đáng có trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng.

Nội dung dịch vụ Luật sư đại diện khách hàng tham gia thương lượng, soạn thảo hợp đồng trong các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư, ly hôn, đất đai – bất động sản, lao động, sở hữu trí tuệ

 • Tiếp nhận, nắm bắt yêu cầu đàm phán của khách hàng;

 • Tư vấn, đánh giá pháp lý yêu cầu đàm phán của khách hàng;

 • Tư vấn chiến thuật đàm phán cho khách hàng;

 • Giải pháp pháp lý cho yêu cầu của khách hàng;

 • Đại diện khách hàng đàm phán với khách hàng;

 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng sau khi đàm phán ;

 • Đại diện khách hàng tranh tụng tại tòa án khi xảy ra tranh chấp;

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu Luật sư đại diện khách hàng tham gia thương lượng, soạn thảo hợp đồng trong các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư, ly hôn, đất đai – bất động sản, lao động, sở hữu trí tuệ

Bước 1: Dùng điện thoại, gọi đến số điện thoại 1900.252501
(Ngoài giờ hành chính, Khách hàng liên hệ số điện thoại 087.9766697 để được Luật sư/chuyên gia tư vấn trực tiếp)

Bước 2: Nghe lời chào từ hệ thống và chọn lựa lĩnh vực cần tư vấn

Bước 3: Bấm phím 2 để được tư vấn pháp lý.

Bước 4: Trình bày câu hỏi theo hướng dẫn của tổng đài viên 

Quy trình tiếp nhận thông tin: Chuyên viên pháp lý ghi nhận thông tin, nội dung yêu cầu tư vấn pháp lý của khách hàng theo mẫu và mời khách hàng đến trụ sở Văn phòng  Luật Thiên Ưng để tiến hành tư vấn và giải quyết yêu cầu pháp lý.

Quy trình giải quyết yêu cầu pháp lý:

 • Dịch vụ luật sư tư vấn trực tiếp:

Trên cơ sở nội dung yêu cầu tư vấn do chuyên viên pháp lý ghi nhận từ khách hàng thì Luật sư sẽ nghiên cứu vụ việc và tiến hành tư vấn, trả lời các thắc mắc cho khách hàng tại trụ sở Văn phòng Luật Thiên Ưng hoặc qua kênh chat video.

 • Dịch vụ Luật sư theo yêu cầu khác:

(i) Trên cơ sở nội dung yêu cầu tư vấn do chuyên viên pháp lý ghi nhận từ khách hàng thì Luật sư sẽ nghiên cứu vụ việc và tiến hành tư vấn, trả lời các thắc mắc cho khách hàng tại trụ sở Văn phòng  Luật Thiên Ưng.
(ii) Khách hàng ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, giấy ủy quyền, Đơn mời luật sư....... với Văn phòng Luật sư Thiên Ưng.
(iii) Khách hàng cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc cho Luật sư và Luật sư lập phiếu tiếp nhận tài liệu, chứng cứ theo mẫu khi nhận các tài liệu, chứng cứ do khách hàng cung cấp.
(iv) Tiến hành giải quyết yêu cầu pháp lý của khách hàng theo quy trình, quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hành chính....và các quy trình giải quyết khác theo quy định của pháp luật tùy theo nội dung yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Bài viết liên quan

Top Luật sư theo yêu cầu